De stichting De Mond Niet Vergeten!

De Stichting De Mond niet vergeten is in 2018 opgericht en heeft ten doel de mondgezondheid van thuiswonende kwetsbare ouderen te bevorderen. De stichting is het initiatief van 5 organisaties, te weten:

 • De ANT: Associatie Nederlandse Tandartsen
 • De KNMT: Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde
 • De NVM-mondhygiënisten: Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten
 • De ONT: Organisatie van Nederlandse Tandprothetici
 • De V&VN: Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

De Stichting is een vervolg op het programma De Mond Niet Vergeten! dat een initiatief was van SBT, IDé, KNMT, ACTA en VU en mede mogelijk is gemaakt door SAG/Zilveren Kruis.

Het bestuur van de stichting bestaat uit

 • Lea Bouwmeester, onafhankelijk voorzitter
 • Peter Vlaandre, directeur ANT
 • Dianne Paarhuis, directeur Public Affairs KNMT
 • Ellen Bol, directeur NVM mondhygiënisten
 • Marnix de Romp, directeur ONT
 • Sonja Kersten, directeur V&VN

De Stichting heeft van het Ministerie van VWS een subsidie ontvangen om de volgende resultaten te bereiken:

 • Ouderen en hun naasten kennen het belang van een goede mondgezondheid en weten hoe ze daarvoor kunnen zorgen.
 • Als zelfzorg te kort schiet, wordt dit tijdig gesignaleerd en wordt er de nodige hulp geboden door thuiszorg en/of naasten.
 • Als het bezoek aan de tandarts wordt overgeslagen, wordt dit tijdig gesignaleerd en wordt de oudere verwezen en gemotiveerd tot een bezoek aan een mondzorgpraktijk.

Momenteel wordt er gewerkt aan vier thema’s:

 1. Een landelijke bewustwordingscampagne.
 2. Landelijke implementatie praktijkwijzer ‘Zorg aan ouderen in de algemene mondzorgpraktijk’.
 3. Verankeren van de mondzorg binnen opleidingen in de zorg, richtlijnen en protocollen.
 4. Landelijke implementatie van de materialen van ‘De mond niet Vergeten!’ onder de noemer ‘100.000 monden gezonder’.